Проблемні аспекти участі прокурора у судовому провадженні на підставі угод

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
Статтю присвячено дослідженню проблеми участі прокурора у судовому провадженні на підставі угод. Визначено процесуальні та тактичні особливості участі прокурора у судо- вому провадженні залежно від виду угоди. Зроблено висновок про необхідність розробки сис- теми криміналістичних рекомендацій щодо тактики підтримання прокурором державного обвинувачення у судовому провадженні щодо угод. The article focuses on prosecutor’s role in proceedings on agreements basis. The procedural and tactical features of prosecutor’s role in the proceedings, depending on the type of transaction are defined. The conclusion about the necessity to develop the forensic recommendations system for maintaining of state prosecutor in proceedings on agreements basis is made. Tactics of the prosecutor in the proceedings on the basis of agreements due, firstly, the type of transaction; secondly, the moment of its conclusion; thirdly, the position of the accused and the victim in court. The task of the prosecutor is to express well-founded legal opinion on the issue of compliance with the requirements of the agreement Criminal and Criminal Procedural Code of Ukraine and voluntary deal, and active participation in the trial study of these issues will help enactment legitimate and reasonable judgment or decree.
Опис
Ключові слова
прокурор, державне обвинувачення, угода про визнання винуватості, угода про примирення, судове провадження, prosecutor, state prosecution, plea bargaining, agreement on reconciliation, proceeding
Бібліографічний опис
Гловюк І.В., Андрусенко С.В. Проблемні аспекти участі прокурора у судовому провадженні на підставі угод // Вісник кримінального судочинства. 2015. Вип. 2. С. 16 - 22.