Мовленнєві практики як квінтесенція комунікативного простору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті здійснено аналіз комунікативного простору, в якому мова виявляється як відображення сутності й намірів суспільства, передумовою становлення соціальних пріоритетів. The article analyzes the communicative space in which language is reflected as a reflection of the essence and intentions of society, a prerequisite for the formation of social priorities.
Опис
Ключові слова
соціальні пріоритети, цінність, мовна комунікація, дискурс, аргументоване мовлення, консенсус, social priorities, value, language communication, discourse, reasoned speech, consensus
Бібліографічний опис
Надибська О.Я. Мовленнєві практики як квінтесенція комунікативного простору // Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 2. С. 152 - 156.