Державне управління в сфері техногенно-природної безпеки (правові аспекти)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Анотація
Розглянуто державне управління в сфері техногенно-природної безпеки. На думку автора висвітлювані питання стосовно організаційно-правового забезпечення управління в сфері техногенно-природної безпеки в законодавстві України, потребують подальшої розробки. The state management in the field of technogenic and natural safety is considered. According to the author, the issues related to the organizational and legal support of management in the field of man-made and natural security in the legislation of Ukraine need further elaboration.
Опис
Ключові слова
небезпечні явища, надзвичайні ситуації, правові режими, dangerous phenomena, emergencies, legal regimes
Бібліографічний опис
Кузніченко C.О. Державне управління в сфері техногенно-природної безпеки (правові аспекти) // Держава і право. - 2001. - Вип. 10. - С. 258-262.