Організаційно-тактичні заходи щодо протидії організованим злочинним угрупованням з використанням інформаційних технологій і засобів масової інформації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Монографія присвячена комплексному аналізу теоретичних та практичних засад використання інформаційних технологій і ЗМІ при розкритті і розслідуванні злочинів, вчинених ОЗУ у діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС. Розроблені рекомендації щодо удосконалення правового забезпечення тактики використання інформаційних технологій органами дізнання та досудового слідства; покращення забезпечення конфіденційності даних досудовогоислідства; особливостей виявлення ознак злочинної діяльності з використання інформаційних технологій та ЗМІ; положень тактики протидії злочинній діяльності ОЗУ в умовах адаптації правоохоронних органів до нових соціальних відносин, що змінюються під впливом сучасних науково-технічних досягнень у інформаційній сфері. The monograph is devoted to a comprehensive analysis of theoretical and practical principles of using information technologies and mass media in the detection and investigation of crimes committed by RAM in the activities of operational and investigative units OVS. Recommendations for improving legal support have been developed tactics of using information technologies by bodies of inquiry and pre-trial investigation; improving the confidentiality of pre-trial investigation data; features of detection of signs of criminal activity on use of information technologies and mass media; provisions of tactics to combat the criminal activities of RAM in terms of adaptation of law enforcement agencies to new social relations that are changing under the influence of modern scientific and technical advances in the information sphere.
Опис
Ключові слова
засоби масової інформації, розкриття і розслідування злочинів, значення інформаційних технологій, досудове слідство, конфіденційність даних, mass media, crime detection and investigation, importance of information technologies, pre-trial investigation, data confidentiality
Бібліографічний опис
Ткаліч В.Є. Організаційно-тактичні заходи щодо протидії організованим злочинним угрупованням з використанням інформаційних технологій і засобів масової інформації : монографія – Одеса : ОДУВС, 2009. - 196 с.
Зібрання