Тактико-психологічні особливості проведення розвідувального опитування на завершальному етапі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглянуті проблеми тактики проведення розвідувального опитування на завершальному етапі. Досліджено особливості застосування прийомів психологічного впливу. Сформульовані певні пропозиції щодо внесення змін до законодавства. The article considers the problems of tactics of conducting an intelligence survey at the final stage. Peculiarities of application of methods of psychological influence are investigated. Some proposals have been formulated to amend the legislation.
Опис
Ключові слова
оперативно-розшукова діяльність, розвідувальне опитування,тактико-психологічні особливості, operational and investigative activities, intelligence survey, tactical and psychological features
Бібліографічний опис
Геращенко О.С. Тактико-психологічні особливості проведення розвідувального опитування на завершальному етапі // Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 2. С. 105 - 107.