Правові підстави та правила застосування вогнепальної зброї і спеціальних засобів самооборони громадянами України

Анотація
Викладений у навчальному посібнику матеріал призначений для використання під час самостійної підготовки та практичних занять в пунктах вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх використання і застосування. The material presented in the textbook is intended for use during self-training and practical classes in the study of the material part of weapons, special tools, rules for handling them and their use and application.
Опис
Ключові слова
правова основа, поводження зі зброєю,правила, підстави, норми кримінального та адміністративного права, відповідальність, посібник, слухачі, legal basis, handling of weapons, rules, grounds, rules of criminal and administrative law, responsibility, manual, students
Бібліографічний опис
Правові підстави та правила застосування вогнепальної зброї і спеціальних засобів самооборони громадянами України: Навчальний посібник / [В.В. Дулгер, О.Т. Ніколаєв, Є.Ф. Бахчеван]. Одеса: ОДУВС, 2021. 127 с.