Administrative and legal support of personnel training of the National police of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Baltija Publishing
Анотація
Статтю присвячено дослідженню адміністративно-правового забезпечення підготовки кадрів Національної поліції України. Доведено, що пріоритетним напрямком правоохоронної реформи є вдосконалення кадрового забезпечення персоналом Національної поліції, яке полягає у її своєчасному та оптимальному забезпеченні, ефективному та збалансованому процесі відбору, комплектації, розвитку й звільненні персоналу. The article is devoted to the study of administrative and legal support of training of the National Police of Ukraine. It is proved that the priority direction of law enforcement reform is to improve the staffing of the National Police, which consists in its timely and optimal provision, efficient and balanced process of selection, staffing, development and dismissal of personnel.
Опис
Ключові слова
кадри, кадрове забезпечення, кадровий склад, персонал, резерв, правовий статус, правоохоронні органи, органи та підрозділи Національної поліції., staff, staffing, cadre, personnel, reserve, the legal status, law enforcement agencies, bodies and units of the National Police.
Бібліографічний опис
Izbash K.S. Administrative and legal support of personnel training of the National police of Ukraine // PRIORITY AREAS FOR DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE: collective monograph.Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. - P. 267-287.