Сучасні моделі народної законодавчої ініціативи: зарубіжний досвід для України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Досліджено основні моделі народної законодавчої ініціативи у сучасних державах. Встановлено, що більшість дослідників виокремлюють дві основні моделі народної законодавчої ініціативи: пряму та непряму. Обґрунтовано пропозиції про доцільність запровадження народної законодавчої ініціативи до Конституції України. Исследованы основные модели народной законодательной инициативы в современных государствах. Установлено, что большинство исследователей выделяют две основные модели народной законодательной инициативы: прямую и непрямую. Обосновано предложение о целесообразности введения народной законодательной инициативы в Конституцию Украины. The article deals with the basic models of the popular legislative initiative in modern states. Found that the majority of researchers have identified two main models of the popular legislative initiative: direct and indirect. Proposals for amendments to the Constitution of Ukraine in order to implement the popular legislative initiative are made.
Опис
Ключові слова
безпосередня демократія, громадянське суспільство, народна законодавча ініціатива, народовладдя, парламент., непосредственная демократия, гражданское общество, народная законодательная инициатива, народовластие, парламент., direct democracy, civil society, popular legislative initiative, democracy, parliament.
Бібліографічний опис
Середницька І.А. Сучасні моделі народної законодавчої ініціативи: зарубіжний досвід для України / І.А. Середницька // Південноукраїнський правничий часопис. - 2016. - № 3-4. - С. 10 - 13.