Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-правові питання)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Анотація
Дисертацію присвячено організаційно-правовим аспектам управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру. Досліджено методологічні та загально-правові засади управління органами внутрішніх справ в таких умовах. Проаналізовано питання правового регулювання підготовки системи управління органів внутрішніх справ до функціонування в зазначених умовах. Розглянуто проблеми організації взаємодії та процесу управління, сформульовано пропозиції щодо оптимізації компетенції органів внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру. Thesis is devoted to practical and law issues of management of the Ministry of Internal Affairs personnel under emergency conditions, caused by anomalous technological and natural phenomena. Methodological and law principles of management of the Ministry of Internal Affairs personnel under such conditions were searched. The issues of law regulation in order to prepare the system of management of the Ministry of Internal Affairs personnel for functioning under such conditions were analyzed. Questions of co-operation and processes of management were considered. Recommendations about improvement of competence of the Ministry of Internal Affairs personnel under emergency conditions caused by anomalous technological and natural phenomena were formulated.
Опис
Ключові слова
особливі умови, аномальні явища техногенного і природного характеру, органи внутрішніх справ, система управління, надзвичайні спеціальні адміністративно-правові режими., emergency conditions, technological and natural anomalous phenomena, Ministry of Internal Affairs personnel, the system of management, emergency administrative and law regimes.
Бібліографічний опис
Кузніченко С.О. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-правові питання) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сергій Олександрович Кузніченко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2001. - 16 с.