Шляхи реформування юридичних наук у європейський простір: теоретико-практичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05-19
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи реформування юридичних наук у європейський простір: теоретико-практичний аспект». У працях авторів розглянуто питання теорії і практики розвитку права в сучасному світі; зміни в українському законодавстві відповідно до викликів часу та європейського правового простору; аспекти підготовки сучасних фахівців до майбутньої професійної діяльності в галузі права. The collection contains the materials of the International Scientific and Practical Conference "Paths reformation of legal sciences in the European space: theoretical and practical aspect". In the works of the authors, the issue of the theory and practice of the development of law is considered in the modern world; changes in Ukrainian legislation in accordance with the challenges of time and the European legal space; aspects of training modern specialists for future professional activity in the field of law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шляхи реформування юридичних наук у європейський простір: теоретико-практичний аспект : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2020 року, м. Херсон) / за ред. В. М. Галунько, Ю. В. Кузьменко. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 280 с.
Зібрання