Сучасний стан та перспективи розвитку системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах глобальних викликів сьогодення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-08
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В конференції надано комплексний підхід до розгляду актуальних питань в оптимізації роботи правоохоронних органів та інших суб’єктів, задіяних сприяти роботі протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах глобальних викликів сьогодення. The conference provided a comprehensive approach to the consideration of current issues in optimizing the work of law enforcement agencies and other entities involved in promoting the work of countering domestic violence and gender-based violence in the context of today's global challenges.
Опис
Ключові слова
запобігання насильству стосовно жінок, протидія домашньому насильству, протидія жорстокому поводженню з дітьми, психологічна готовність слідчих, протидія в умовах воєнного стану, кримінальні провадження, психологчний вплив інформаційного середовища, підлітки, ґендерні відносини, prevention of violence against women, combating domestic violence, combating child abuse, psychological readiness of investigators, combating martial law, criminal proceedings, psychological impact of the information environment, teenagers, gender relations
Бібліографічний опис
Сучасний стан та перспективи розвитку системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах глобальних викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 08 липня 2022 р.). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 276 с.
Зібрання