Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-03-26
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Збірник містить матеріали доповідей Міжнародної курсантсько-студентської науково-практичної конференції “Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій” (Одеса, 26 березня 2021 р.). Збірник може бути використаний перемінним складом юридичних закладів освіти, науковцями, практичними працівниками в правоохоронній та правозахисній діяльності. The collection contains materials from the reports of the International Cadet-Student Scientific and Practical Conference "Problematic Issues of Law Enforcement and Human Rights Protection in the Context of European Integration Trends" (Odesa, March 26, 2021). The collection can be used by the changing composition of legal educational institutions, scientists, practical workers in law enforcement and human rights protection activities.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 26 березня 2021 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2021. — 233 с.
Зібрання