Докази в справі про адміністративне правопорушення та їх значення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Докази в справі про адміністративне правопорушення відіграють велике значення для повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кожної справи, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень. Предметом доказування у справі про адміністративне правопорушення є обставини, що підлягають з’ясуванню по цій справі. Суб’єкти адміністративної юрисдикції обов’язково проводять оцінку доказів у справі про адміністративне правопорушення. Evidence in an administrative offense is important to fully, comprehensively and objectively clarify the circumstances of each case, as well as to identify the causes and conditions that contributed to the commission of the administrative offense. The subject of proof in the case of an administrative offense are the circumstances to be clarified in this case. Entities of administrative jurisdiction must evaluate the evidence in the case of an administrative offense.
Опис
Ключові слова
докази, адміністративна відповідальність, адміністративна юрисдикція, evidence, administrative liability, administrative jurisdiction
Бібліографічний опис
Ізбаш К.С. Докази в справі про адміністративне правопорушення та їх значення // Роль та місце правоохоронних органів в розбудові демократичної держави : матеріали ХІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф., (Одеса, 26 бер. 2020 р.). - Одеса : ОДУВС, 2020. - С. 116-118.
Зібрання