Протидія організованій злочинній діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05-14
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Опис
Ключові слова
організована злочинність, розкриття, протидія, сфера митних відносин, торгівля людьми, кібернетична безпека, взаємодія. криміналістична класифікація засобів, тактика допиту, домашнє насильство, попередження та виявлення, organized crime, disclosure, countermeasures, the sphere of customs relations, human trafficking, cyber security, interaction. forensic classification of means, interrogation tactics, domestic violence, prevention and detection
Бібліографічний опис
Протидія організованій злочинній діяльності : матеріали IV всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. м. Одеса, 14 трав. 2020 р. —Одеса, 2020. — 115 с.