Сутність суспільно корисних робіт в системі адміністративних стягнень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Гельветика
Анотація
Розкрито загальну характеристику та виділено основні ознаки такого адміністративного стягнення як суспільно корисні роботи. Суспільно корисні роботи як вид адміністративного стягнення з’явився у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» №2234-VIII від 07.12.2017 року. Встановлено, що суспільно корисні роботи застосовується тільки за вчинене адміністративне правопорушення, яке передбачене ст.183-1 КУпАП. The general characteristics and the main features of such administrative penalty as socially useful works are revealed. Socially useful work as a type of administrative penalty appeared in connection with the adoption of the Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to Strengthen the Protection of the Right to Child Maintenance by Improving the Procedure for Enforced Recovery of Alimony» №2234-VIII from 07.12.2017. It is established that socially useful works are applied only for the committed administrative offense which is provided by Art. 183-1 of the Code of Ukraine about administrative offenses.
Опис
Ключові слова
адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення, суспільно корисні роботи, правопорушення, аліменти, суд., administrative responsibility, administrative penalty, socially useful works, offenses, alimony, court
Бібліографічний опис
Ізбаш К.С. Сутність суспільно корисних робіт в системі адміністративних стягнень: Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Київ: 9-10 жовтня, 2020. С. 57-61.
Зібрання