Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
На конференції було обговорено психолого-педагогічні проблеми професійної освіти системи МВС України, сучасні тенденції реформування кримінального та кримінального процесуального законодавства України, актуальні проблеми організаційно-правового забезпечення розкриття та розслідування злочинів, особливості застосування інформаційних технологій у запобіганні та протидії кримінальним правопорушенням та ін. Psychological and pedagogical issues were discussed at the conference problems of professional education of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, modern trends in criminal and criminal reform procedural legislation of Ukraine, current issues organizational and legal support of disclosure and investigation crimes, features of application of information technologies in prevention and counteraction to criminal offenses, etc.
Опис
Ключові слова
психолого-педагогічні проблеми, професійна освіта, правоохоронні органи, реформування кримінального та кримінального процесуального законодавства, кваліфікація злочинів, домашня злочинність, катування засуджених, кримінальні правопорушення, інформаційні технології, psychological and pedagogical problems, professional education, law enforcement agencies, reform of criminal and criminal procedural legislation, qualification of crimes, domestic crime, torture of convicts, criminal offenses, information technology
Бібліографічний опис
Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (31 листопада 2019 року, м. Херсон) / за ред. :Р. В. Бараненко, А. С. Беніцького та О. О. Шкути. – Херсон : «ВКФ ЛТД «Типографія Стар», 2019.– 294 с.