Захист неповнолітніх в інформаційному просторі: український та зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проведено порівняльний аналіз українського та зарубіжного законодавства з питань захисту прав дітей в інформаційному просторі. Наводяться приклади механізму державного регулювання подачі інформації, що може негативно вплинути на фізичне, психологічне та моральне здоров’я підростаючого покоління, узагальнено роль громадськості у протидії поширенню негативної інформації через мас-медіа. In this paper a comparative analysis of Ukrainian and international legislation on children's rights in the information space . Examples of state regulation of presenting information that could adversely affect the physical, mental and moral health of the younger generation, summarized the role of the public in combating the spread of negative information through the media.
Опис
Ключові слова
інформаційний простір, саморегулювання в інформаційній сфері, громадські ініціативи., information space, self-regulation in the information sector , civil society initiatives.
Бібліографічний опис
Ізбаш К.С. Захист неповнолітніх в інформаційному просторі: український та зарубіжний досвід // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.). – С. 446-448.
Зібрання