Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-02-26
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
До збірника увійшли тези доповідей подані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів України», які присвячені міжнародним та національним аспектам формування сучасних напрямків розвитку правоохоронної системи. The collection includes abstracts of reports submitted by the participants of the International Scientific and Practical Conference "Priority Directions for the Development and Reform of Law Enforcement Bodies of Ukraine", which are devoted to international and national aspects of the formation of modern directions for the development of the law enforcement system.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 26 лютого 2021 р.) / за ред. д. ю .н. Шкути О.О. – Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2021. – 346 с.
Зібрання