Екологічне право ( в схемах )

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Цей наочний посібник підготовленний відповідно до курсу " Екологічне право " і висвітлює предмет та інструментарій для вивчення цієї навчальної дисципліни. Структура подання матеріалу повною мірою відповідає робочій та навчальній програмі викладання цієї дисципліни у вищих навчальних юридичних закладах. Посібник являє собою збірник схем, що відображають найважливіші інститути екологічного права, його загальні правові категорії.
Опис
Ключові слова
об’єкти екологічного права, екологічні правовідносини, право власності на природні ресурси, кадастри, відповідальність за порушення екологічного законодавства, природні об’єкти та комплекси, екологічна безпека., objects of ecolaw, ecological legal relationships, right of ownership, are on natural resources, cadastres, responsibility for violation of ecolaw, natural objects and complexes, ecological safety.
Бібліографічний опис
Середницька І.А. Екологічне право ( в схемах ).Альбом схем: Наочний посібник / І.А. Середницька. - Одеса: ОДУВС, 2016. - 81 с.