Актуальні питання охорони громадського порядку в умовах карантину

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-30
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Опис
Ключові слова
робота дільничних офіцерів поліції, карантин, COVID-19, забезпечення громадської безпеки, повноваження поліцейських в період карантину, обмеження, порушення прав, зарубіжний досвід подолання кризи, work of precinct police officers, quarantine, COVID-19, ensuring public safety, powers of police officers during quarantine, restrictions, violation of rights, foreign experience of crisis management
Бібліографічний опис
Актуальні питання охорони громадського порядку в умовах карантину: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 30 квітня 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. – 124 с.