Розвідувальна інформація в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-10
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Стаття присвячена визначенню проблемних питань отримання оперативної інформації під час реалізації розвідувальної функції оперативними підрозділами Національної поліції України.
Опис
Ключові слова
кримінальна розвідка, Національна поліція, протидія злочинності, оперативна інформація, розвідувальна інформація
Бібліографічний опис
Розвідувальна інформація в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції України / Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Дніпро, 20 жовт. 2017 р.): у 2-х ч – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – Ч. 1. - С. 10-13