Протидія організованій злочинній діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: НУ "ОЮА"; Одеса: ОДУВС.
Анотація
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція присвячена обговоренню питань щодо проблем протидії організованій злочинній діяльності в Україні. The All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference is devoted to discussing issues related to combating organized crime in Ukraine.
Опис
Ключові слова
організована злочинність, характеристика сучасного тероризму, правовий статус громадян, зона АТО, протидія політичній корупції , розвиток ринкової економіки, проблеми протидії торгівлі людьми, метод криміналістичного моніторінгу, основні завдання, organized crime, characteristics of modern terrorism, legal status of citizens, anti-terrorist operation zone, counteraction to political corruption, development of market economy, problems of counteraction to human trafficking, method of forensic monitoring, main tasks
Бібліографічний опис
Протидія організованій злочинній діяльності : матеріали всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. м. Одеса, 30 бер. 2018 р. — Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. — 132 с.