Права громадян на доступ до публічної інформації та особливості їх реалізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Розглянуто сучасний стан нормативно-правового забезпечення доступу до публічної інформації. Визначено розпорядників публічної інформації; шляхи систематичного і оперативного оприлюднення інформації; терміни оприлюднення інформації. Проаналізовано види публічної інформації та вимоги до запиту на доступ до публічної інформації.The current state of legal and regulatory provision of access to public information is considered. Managers of public information; ways of systematic and operative release of information; terms of proclaiming the information are identified. Types of public information and requirements for a request for access to public information are analyzed.
Опис
Ключові слова
публічна інформація, інформація, розпорядники інформації, правове забезпечення, доступ, відкритість., public information, information, stewards of information, legal support, access, openness
Бібліографічний опис
Чорна Д.Р., Ізбаш К.С. Права громадян на доступ до публічної інформації та особливості їх реалізації // Стан та перспективи розвитку адміністративного права : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 23 жовтня 2019 р..). - Одеса: ОДУВС, 2019. - С. 174-177.
Зібрання