Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
До збірника ввійшли матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Роль та місце органів внутрішніх справ у розбудові демократичної правової держави» за такими напрямами: актуальні проблеми правового та соціально- економічного розвитку держави, актуальні проблеми адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС; актуальні проблеми досудового слідства та оперативно-розшукової діяльності; актуальні проблеми професійної підготовки працівників ОВС. The collection included the materials of the 5th International Scientific and Practical Conference "The Role and Place of Internal Affairs Bodies in the Development of a Democratic Rule of Law State" in the following areas: current problems of the legal and socio-economic development of the state, current problems of administrative law, process and administrative activity of the State Security Service; current problems of pre-trial investigation and operational investigative activities; actual problems of professional training of employees of the OAS.
Опис
Ключові слова
розвиток держави, адміністративне право, адміністративна діяльність ОВС, досудове слідство, професійна підготовка працівників ОВС., development of the state, administrative law, administrative activity of the Security Service, pre-trial investigation, professional training of Security Service employees.
Бібліографічний опис
Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с.
Зібрання