ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОЛІЦІЄЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ МАЛИМИ, СПОРТИВНИМИ СУДНАМИ ТА ВОДНИМИ МОТОЦИКЛАМИ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-19
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
В результаті проведеного дослідження була виявлена недосконалість діючого законодавства, регламентуюче державне регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту. Встановлена невідповідність у змісті ідентичних понять в різних нормативно-правових актах у сфері внутрішнього водного транспорту, незважаючи на те, що 3 грудня 2020 року був прийнятий Закон України «Про внутрішній водний транспорт», який повинен був усунути фрагментарний характер нормативно-правова база з питань внутрішніх водних шляхів. As a result of the conducted research, the imperfection of the current legislation regulating state regulation in the field of inland water transport was revealed. An inconsistency in the content of identical concepts in various regulatory acts in the field of inland water transport was established, despite the fact that on December 3, 2020, the Law of Ukraine "On Inland Water Transport" was adopted, which was supposed to eliminate the fragmented nature of the regulatory framework on issues inland waterways.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Афонін Д.С. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОЛІЦІЄЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ МАЛИМИ, СПОРТИВНИМИ СУДНАМИ ТА ВОДНИМИ МОТОЦИКЛАМИ. Пріоритетні напрямки реформування правової системи України в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Одеса, 19 жовтня 2022 р.) / за ред. д. ю .н. Шкути О.О. – Одеса: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2022. – 209 с. С. 36-39.