Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-04-27
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Під час проведення конференції передбачається обговорення най- важливіших та різнопорядкових проблем протидії наркозлочинності. Це проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України; напрями оперативно-розшукової протидії наркозло- чинності; актуальні проблеми підготовки працівників підрозділів про- тидії наркозлочинності Національної поліції. During the conference, it is planned to discuss the most important and diverse problems of countering drug crime. These are the problems of the theory of operational and investigative activities of the National Police of Ukraine; directions of operational and investigative countermeasures against drug crime; actual problems of training employees of the National Police anti-narcotics units.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності: міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 27 квітня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 223 с.