Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-02-28
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Збірник містить матеріали доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права» (Одеса, 28 лютого 2019 р.). У роботі конференції взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, докторанти, ад’юнкти та магістранти з 12 українських навчальних та наукових закладів юридичного профілю, а також Академії поліції Азербайджанської Республіки, Могильовського інституту МВС Республіки Бєларусь, Гродненського державного університету імені Янки Купали (м. Гродно, Республіка Бєларусь). Збірник може бути використаний перемінним складом юридичних навчальних закладів, науковцями, практичними працівниками, які цікавляться проблемами впливу інтеграційних тенденцій на розвиток національного права. The collection contains materials from the reports of the international scientific and practical internet conference "The influence of integration trends on the development of national law" (Odesa, February 28, 2019). The work of the conference was attended by scientists, scientific and pedagogical workers of higher educational institutions, doctoral students, associate professors and master's students from 12 Ukrainian educational and scientific institutions of a legal profile, as well as the Police Academy of the Republic of Azerbaijan, Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, Grodno State University named after Yanka Kupala (Grodno, Republic of Belarus). The collection can be used by the changing composition of legal educational institutions, scientists, and practical workers who are interested in the problems of the influence of integration trends on the development of national law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково- практичної інтернет-конференції м. Одеса, 28 лютого 2019 р. / за ред. В.П. Маковія, О.Л. Зайцева. Одеса, ОДУВС, 2019. 121 с.
Зібрання