Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-26
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У збірнику представлені тези доповідей, які оприлюднені на всеукраїнській науково-практичній Інтер-нет-конференції «Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності», що відбулась у Одеському державному університеті внутрішніх справ 26 листопада 2021 ро-ку. Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, практичних працівників і широкий читацький загал. The collection presents abstracts of reports that were published at the all-Ukrainian scientific and practical Internet conference "Criminal-legal, criminological and criminal-executive measures to prevent crime", which was held at the Odessa State University of Internal Affairs on November 26, 2021. The collection is intended for scientific and scientific-pedagogical workers of higher educational institutions and scientific institutions, students, post-graduate students and doctoral students, practical workers and a wide readership.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. 26 лист. 2021 р. Одеса : ОДУ-ВС, 2021. с.