ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ УРАЖЕННІ ХІМІЧНОЮ ЗБРОЄЮ (ГРАНАТАМИ) ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ВНАСЛІДОК ЇЇ НЕЗАКОННОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВОЮ-АГРЕСОРОМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Як узагальнення щодо надання домедичної допомоги потерпілим при застосуванні різних агресивних речовин як хімічної зброї можна стверджувати про необхідність дотримання таких підходів, як: 1) у разі хімічної атаки, за порадами експертів, уникати відкритої місцевості; 2) у цьому випадку безпечніше перебувати в квартирі, особливо на верхніх поверхах будинків, проте житло треба зробити максимально герметичним; 3) у той же час розрізнити отруйну речовину більшість звичайних громадян самостійно не зможуть, тому треба шукати офіційну інформацію про хімічну атаку та дотримуватися рекомендацій органів влади чи спеціалізованих служб. As a generalization regarding the provision of first aid to victims of the use of various aggressive substances as chemical weapons, it is possible to assert the need to follow such approaches as: 1) in the event of a chemical attack, according to the advice of experts, avoid open areas; 2) in this case, it is safer to stay in an apartment, especially on the upper floors of buildings, but the housing should be made as airtight as possible; 3) at the same time, most ordinary citizens will not be able to distinguish a poisonous substance on their own, so it is necessary to look for official information about a chemical attack and follow the recommendations of authorities or specialized services.
Опис
Ключові слова
війна в Україні, домедична допомога потерпілим, військовослужбовці, правоохоронці, атака агресивними речовинами, war in Ukraine, first aid to victims, military personnel, law enforcement officers, attack with aggressive substances
Бібліографічний опис
Вайда Т.С., Кузнєцов О.І. ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ УРАЖЕННІ ХІМІЧНОЮ ЗБРОЄЮ (ГРАНАТАМИ) ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ВНАСЛІДОК ЇЇ НЕЗАКОННОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВОЮ-АГРЕСОРОМ.Службова-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських : матеріали міжнар. науково-практичного круглого столу (м. Одеса, 30 листопада 2022 року). Одеса : ОДУВС, 2022. С. 27-32.