Готовність до інноваційної діяльності в контексті професійної підготовки слідчих

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Анотація
Підкреслено, що формування певних характеристик у слідчих у процесі професійної підготовки, в тому числі формування здатності до інноваційної діяльності, мають особливу актуальність. Зазначені питання підлягають подальшому дослідженню та науковому вивченню. It is emphasized that the formation of certain characteristics of investigators in the process of professional training, including the formation of the ability to innovate, are of particular relevance. These issues are subject to further research and scientific study.
Опис
Ключові слова
правоохоронні органи, правоохоронці, іноваційна діяльність,слідчий, готовність, law enforcement agencies, law enforcement, innovation, investigator, readiness
Бібліографічний опис
Швець, Д. В. Готовність до інноваційної діяльності в контексті професійної підготовки слідчих / Дмитро Володимирович Швець // Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 14-16.