ДЕЯКІ ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-05-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором вважається, що оскільки наша держава прагне інтеграції до Європейського союзу, виникає необхідність у швидкому і якісному виконанні певних обов’язків, зокрема боротьба з корупцією, ліквідація її проявів серед службових осіб та свідома протидія суспільства в цілому щодо корупційної поведінки. Тож одним із варіантів порятунку є вивчення та втілення в життя закордонного досвіду, а саме країн з успішно діючими політичними, правовими та організаційними механізмами подолання корупції. The author believes that since our state is striving for integration into the European Union, there is a need for quick and high-quality performance of certain duties, in particular the fight against corruption, the elimination of its manifestations among officials and the conscious opposition of society as a whole to corrupt behavior. Therefore, one of the options for salvation is the study and implementation of foreign experience, namely countries with successfully operating political, legal and organizational mechanisms for overcoming corruption.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гритенко, О. ДЕЯКІ ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. «Запобігання корупції в Україні» (2016; Одесса). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 27 травня 2016 року. – Одесса: ОДУВС, Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу, 2016. – 176 с. С.42-46.