КАТЕГОРІЇ «РОЗВІДУВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ» ТА «ІНФОРМАЦІЯ РОЗВІДКИ» В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ
Анотація
Надумку автора дослідження,кінцевий інформаційний продукт – інформація кримінальної розвідки, як результат творчої інтелектуальної діяльності, має передбачати конкретні рекомендації до подальших дій або описувати декілька варіантів імовірного розвитку подій у майбутньому. Саме в цьому полягає відмінність у сутності категорій «розвідувальна інформація» та «інформація кримінальної розвідки» в контексті реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України. In the opinion of the author of the study, the final information product - criminal intelligence information, as a result of creative intellectual activity, should provide specific recommendations for further actions or describe several options for the likely development of events in the future. This is precisely the difference in the essence of the categories "intelligence information" and "criminal intelligence information" in the context of the implementation of the intelligence function of the operational and investigative activities of the National Police of Ukraine.
Опис
Ключові слова
розвідка, інформація, аналітика у кримінальній розвідці, попередня обробка інформації, комплексна обробка, intelligence, information, analytics in criminal intelligence, pre-processing of information, complex processing
Бібліографічний опис
Албул С.В. КАТЕГОРІЇ «РОЗВІДУВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ» ТА «ІНФОРМАЦІЯ РОЗВІДКИ» В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ.Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4 листоп. 2021 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. С. 37 - 38.