Захист права на об'єкти авторського права, виражені у цифровій формі в мережі Інтернет

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-11-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Проаналізовано питання захисту права на об'єкти авторського права, які виражені у цифровій формі в мережі Інтернет. The issue of protecting the right to copyright objects, which are expressed in digital form on the Internet, is analyzed.
Опис
Ключові слова
авторські права, порушення, захист, інтелектуальна власність, захист інформації. copyright, infringement, protection, intellectual property, information protection.
Бібліографічний опис
Жогов, В. Захист права на об'єкти авторського права, виражені у цифровій формі в мережі Інтернет. Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні: Матеріали Круглого столу (м. Одеса, 21 листопада 2019 року) / ред. кол. : С. О. Кузніченко, О. Я. Надибська ; Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса: Астропринт, 2019. С.55-58.