Соціально-політичні наслідки військової окупації: світовий досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-11-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В роботі показано, що територія, звільнена після окупації являє собою сегмент соціального простору, що характеризується нестабільним соціальним, економічним та політичним станом. Для повернення захоплених територій країні, що постраждала від окупації пропонується розробляти комплексний план реінтеграції, який має містити поетапну гармонізацію усіх сфер життя, приділяючи особливу увагу найбільш проблемним. The work shows that the territory liberated after the occupation is a segment of the social space characterized by an unstable social, economic and political state. In order to return the captured territories to the country affected by the occupation, it is proposed to develop a comprehensive reintegration plan, which should include the gradual harmonization of all spheres of life, paying special attention to the most problematic ones.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нівня Г.О. Соціально-політичні наслідки військової окупації: світовий досвід // ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні: матер. круглого столу (21 листопада 2019 р) - Одеса, 2019. С. 122-124.