Заходи процесуального примусу передбачені Кодексом адміністративного судочинства України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Анотація
Стаття присвячена актуальним проблемам застосування заходів процесуального примусу передбачених Кодексом адміністративного судочинства України. The article devotes to the actual problems of the application of the measure of the judicial compulsion which are provided by the Code of administrative legal procedure of Ukraine. Статья посвящена актуальным проблемам применения мер процессуального принуждения, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины.
Опис
Ключові слова
Кодекс адміністративного судочинства України, заходи примусу, Code of administrative legal procedure of Ukraine, measure of the judicial compulsion, Кодекс административного судопроизводства Украины, меры принуждения
Бібліографічний опис
Кузніченко С.О., Кашкаров О.О. Заходи процесуального примусу передбачені Кодексом адміністративного судочинства України // “Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського”. Сер.: Юридичні науки. 2008. № 1. Том 21 (60). С. 75 - 81.