Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/828
Title: Взаємозв'язок імперативних і диспозитивних засад у цивільному та цивільному процесуальному праві
Authors: Дрішлюк, Володимир Ігорович
Keywords: цивільне, процес, засади, диспозитивність, імперативність.
гражданское, процесс, принципы, диспозитивность, императивность.
civil, process, principles, dispositiveness, imperative.
Issue Date: 2012
Publisher: Одеса: ОДУВС
Citation: Дрішлюк В.І. Взаємозв'язок імперативних і диспозитивних засад у цивільному та цивільному процесуальному праві / В.І. Дрішлюк // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - № 3. - С. 91 - 93.
Abstract: Стаття присвячена аналізу правових засад регулювання цивільних та цивільних процесуальних відносин, визначенні рівноваги та домінуванні імперативних та диспозитивних засад в цивільному та цивільному процесуальному законодавстві. На підставі аналізу цивільного, цивільного процесуального законодавства та теоретичних здобутків науки цивільного та цивільного процесуального права зроблені загальні висновки щодо співвідношення імперативних та диспозитивних засад в регулюванні цивільних та цивільних процесуальних відносин.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/828
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Взаємозв.імперат.і диспоз 1.pdf96,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.