Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/781
Title: Форми інформаційної взаємодії оперативних підрозділів ОВС та податкової міліції під час протидії економічним злочинам
Authors: Мукоіда, Руслан Вікторович
Keywords: оперативне обслуговування
інформаційна взаємодія
оперативні підрозділи
оперативное обслуживание
оперативные подразделения
информационное взаимодействие
operating departments
operative service
informational communication
Issue Date: 2012
Publisher: Одеса: Юрид. л-ра
Citation: Мукоїда Р. В. Форми інформаційної взаємодії оперативних підрозділів ОВС та податкової міліції під час протидії економічним злочинам / Р. В. Мукоїда // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 575-581.
Abstract: У статті проаналізовано особливості організації оперативного обслуговування окремих об’єктів економіки. З урахуванням різної відомчої належності оперативних підрозділів, які відповідно до своїх функціональних повноважень здійснюють протидії злочинам у сфері господарської діяльності, визначено й обґрунтовано окремі форми та напрями інформаційної взаємодії.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/781
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МукоідаФорми інфор. взаємод....pdf82,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.