Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/771
Title: Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність
Authors: Мукоіда, Руслан Вікторович
Keywords: оперативно-розшукова діяльність
прокурорський нагляд
протидія злочинності
оперативно-розыскная деятельность
прокурорский надзор
противодействие преступности
Issue Date: 2014
Publisher: Одеса: ОДУВС
Citation: Мукоіда Р.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність / Р.В. Мукоіда // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 1. - С. 146 - 148.
Abstract: У статті досліджено проблему нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю органами прокуратури. Автор досліджує особливості нагляду прокуратури за забезпеченням законності оперативно-розшукової діяльності та конспірації під час проведення оперативно-розшукових заходів, та вносить пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. В статье рассматривается проблема надзора за оперативно-розыскной деятельностью органами прокуратуры. Автор исследует особенности надзора прокуратуры за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности и конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий, и вносит предложения по усовершенствованию действующего законодательства.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/771
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МукоідаПрокурор. нагляд...pdf114,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.