Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/767
Title: Розвиток давності володіння у Європейському праві
Authors: Маковій, Віктор Петрович
Keywords: Набувальна давність, позовна давність, давнісне володіння, ординарна та екстраординарна давність, переривання та зупинення перебігу давнісного строку, добросовісне, беззаперечне та безперервне володіння
Приобретательная давность, исковая давность, давностное владение, ординарная и экстраординарная давность, прерывание и приостановление давностного срока, добросовестное, бесспорное и непрерывное владение
The nabouvalna remoteness, limitation of actions, davnisne domain, ordinary and extraordinary remoteness, breaking and stop of motion of davnisnogo term, conscientious, implicit and continuous domain
Issue Date: 2009
Publisher: Збірник наукових статей Донецького юридичного інституту ЛДУВС
Citation: Маковій В.П. Розвиток давності володіння у Європейському праві / В.П. Маковій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2009. – №2. – с.292-302.
Abstract: Стаття містить розгорнуту характеристику становлення давнісного володіння в першоджерелах цивільного законодавства на теренах Західної Європи. Автором зосереджена увага на аспектах структурно-логічного аналізу здобутків європейської цивілістики в межах відродженого вітчизняним законодавством інституту набувальної давності
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/767
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
makoviy Донецк 2009-№2.pdfОсновна стаття129,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.