Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/764
Title: Взаємне поглинання сутнісних теорій делікту у міжнародному приватному праві
Authors: Маковій, Віктор Петрович
Keywords: генеральний делікт, спеціальний делікт, сингулярний делікт, зобов’язання з заподіяння шкоди, відповідальність за шкоду
генеральный деликт, специальный деликт, сингулярный деликт, обязательства с причинения вреда, ответственность за вред
general delikt, special delikt, singulyarniy delikt, obligations from infliction of harm, responsibility for harm
Issue Date: 2011
Publisher: Херсонський юридичний інститут ХНУВС
Citation: Маковій В.П. Взаємне поглинання сутнісних теорій делікту у міжнародному приватному праві / В.П. Маковій // Юридичний вісник Причорномор’я: збірник наукових праць. – 2011. – № 1 (1)/2011. – С. 126-131.
Abstract: Стаття містить характеристику основних тенденцій становлення й сучасного розвитку сутнісних теорій делікту у міжнародному приватному праві з їх проектуванням на вітчизняну модель нормативного закріплення правопорушення у цивільному законодавстві
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/764
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
makoviy Херсон 2011-№1.pdfОсновна стаття118,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.