Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/723
Title: Кримінальне право України Загальна частина
Authors: Меркулова, Валентина Олександрівна
Гритенко, Оксана Анатоліївна
Резніченко, Ганна Семенівна
Keywords: кримінальне право, загальна частина, посібник
criminal law, general part, manual
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Citation: Меркулова В.О., Гритенко О.А., Резніченко Г.С. Кримінальне право України Загальна частина : навч. - метод. посіб. для самост. роботи та практ. занять з навч. дисципліни для студентів та курсантів ІI курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство». — Одеса : ОДУВС, 2015. —170 с.
Abstract: Цей посібник призначений для сприяння вивчення курсу дисципліни, закріплення знань стосовно основних положень, понять даного курсу для контролю знань курсантів та студентів з усіх тем курсу, що передбачає самостійну підготовку, поглиблене опрацювання питань, які розглядаються на лекції
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/723
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод посіб для сам. роб 2015.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.