Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/58
Title: ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ОБЛАСНОГО ПОДІЛУ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
Authors: Магновський, І. Й.
Keywords: область, обласний поділ, терито- ріальний устрій, адміністративно-територіальний устрій, регіон, етнорегіон, регіоналізація
область, областное деление, территориальное устройство, административ- но-территориальное устройство, регион, етнорегио- нив, регионализация
region, regional division, territorial structure, administrative divisions, region, ethnic region, regionalization
Issue Date: 5-Jul-2016
Abstract: У статті в правовому контексті розглянуто таку складову системи територіального устрою України як область. Висвітлено особливості обласного поділу, що є складним і суперечливим конституційно-правовим утворенням у системі територіальної організації держави. Обґрунтовано тенденцію щодо оптимізації територіального устрою країни, зокрема доцільності укрупнення адміністративно-територіальних одиниць на рівні областей через призму ідеї регіоналізму. Ура- ховуючи історичний досвід, сучасні політичні реалії та перспективи майбутнього, визначено регіональний підхід реформування територіального устрою України, шляхом утворення відповідних регіонів саме у межах кордонів існуючих областей, що є принциповим і тим самим унеможливить адміністративно-територіаль- ний колапс. Запровадження територіальної регіона- лізації визначено як один із доцільних та ефективних напрямів удосконалення територіального устрою
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/58
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПУПЧ-2-16.pdf5,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.