Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/416
Title: Право інтелектуальної власності
Authors: Резніченко, Семен Васильович
Keywords: право інтелектуальної власності, авторські права та суміжні права, право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, права інтелектуальної власності на компонування інтегральних мікросхем, захист права інтелектуальної власності, міжнародні угоди у праві інтелектуальної власності.
intellectual property, copyright and related rights, intellectual property rights for an invention, utility model, industrial design, intellectual property rights in the layout of integrated circuits, protection of intellectual property rights, international agreements on intellectual property rights.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеса: ОДУВС
Citation: Резніченко Семен Васильович Право інтелектуальної власності: навч.-метод. посіб. / С.В. Резніченко. — Одеса: ОДУВС, 2017. — 52 с.
Abstract: Реалізація прав інтелектуальної власності людини вимагає ґрунтовних знань щодо теоретичних і методологічних засад авторського, суміжного та патентного права. Сьогодні будь-який вид діяльності людини неможливий без належного науково-технічного забезпечення. Правознавці - випускники вищих навчальних закладів найближчими роками будуть все більше стикатися з різноманітними правовими проблемами інтелектуальної, творчої діяльності у своїй практичній роботі. З огляду на вище зазначене, спецкурс «Право інтелектуальної власності» передбачає більш глибоке вивчення однієї з підгалузей цивільного права – права інтелектуальної власності.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/416
Appears in Collections:Навчально-методичні посібникиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.