Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1858
Title: Деякі питання правового регулювання оборонної діяльності органів місцевого самоврядування (адміністративно-правовий аспект).
Authors: Кузніченко, Сергій Олександрович
Kuznichenko, Sergii
Keywords: Оборонна діяльність, органи місцевого самоврядування, взаємодія
Defense activities, local governments, interaction
Issue Date: 2017
Citation: Кузніченко C.О. Деякі питання правового регулювання оборонної діяльності органів місцевого самоврядування (адміністративно-правовий аспект). Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України : зб. тез доповідей VIII наук.-практ. конф., 30 бер. 2017 р. Харків, 2017. С. 79-82.
Abstract: У статті проведено аналіз правового статусу органів місцевого самоврядування в організації оборонної діяльності. Розкрито основний зміст та принципи цивільно- військового співробітництва. Розкрито проблеми взаємодії органів місцевого самоврядування та органів військового управління в Україні. The article analyzes the legal status of local governments in the organization of defense activities. The main content and principles of civil-military cooperation are revealed. The problems of interaction between local self-government bodies and military administration bodies in Ukraine are revealed.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1858
Appears in Collections:Тези, доповіді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оборонна діяльність.pdf134,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.