Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1852
Title: Службово-бойова діяльність внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ в забезпеченні надзвичайного адміністративно-правового режиму надзвичайного стану.
Authors: Кузніченко, Сергій Олександрович
Kuznichenko, Sergii
Keywords: Службово-бойова діяльність, надзвичайні ситуації, охорона громадського порядку, забезпечення внутрішньої безпеки держави.
Service and combat activities, emergencies, protection of public order, ensuring the internal security of the state.
Issue Date: 2008
Citation: Кузніченко C.О. Службово-бойова діяльність внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ в забезпеченні надзвичайного адміністративно-правового режиму надзвичайного стану. Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів доп. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. Сімферополь, 2008. С. 204-207.
Abstract: Розглянуто поняття, сутність і особливості службово-бойової діяльності Спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України при виникненні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також порядок взаємодії з органами внутрішніх справ в зазначених умовах. The concept, essence and peculiarities of military and military activity of special motorized military units of the internal affairs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine during the emergence and liquidation of the consequences of emergencies, as well as the procedure of interaction with the bodies of internal affairs under the specified conditions are considered.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1852
Appears in Collections:Міжнародні

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kuznichenko.pdf351,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.