Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/150
Title: АКТИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Authors: Ісмайлов, Карен Юрійович
Keywords: джерела права
вчення про державу та право
система джерел права
Судові рішення в системі джерел права України
рішення Конституційного Суду України
Інтерпретаційний акт
правоположення
нормативно-правовий акт
прецедент тлумачення
судова правотворчість
Issue Date: 2014
Publisher: Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення)
Description: У монографії з використанням методики порівняльного аналізу різноманіт- них доктрин щодо впливу судової влади своїми актами на джерельну основу націо- нального права викладається сучасна правова теорія багатоджерельності націо- нального права і законодавства як недостатньо розкритої фундаментальної юри- дичної сфери у науковому і практичному, нормативно-правовому обороті. Авто- ром якісно проаналізовані основні риси актів судової влади в України, зокрема ак- тів Конституційного Суду України, актів Верховного Суду України, актів вищих спеціалізованих судів та деякі аспекти втілення їх у правовий оборот, як правових документів, що значно змінили останнім часом бачення їх ролі в системі джерел права. На цій підставі надано конкретні пропозиції щодо змін до чинного законо- давства для утвердження статусу актів судової влади в системі джерел націона- льного права України. Робота буде цікавою і корисною для науковців, держслужбовців органів пуб- лічної адміністрації, викладачів і студентів юридичних факультетів, усіх, хто ці- кавиться проблемами удосконалення національного законодавства.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/150
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Исмаилов К.Ю. Монография.pdf974,74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.