Адміністрування податку на прибуток підприємств: питання теорії та практики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Монографію присвячено теоретичним і практичним аспектам адміністрування податку на прибуток підприємств та запропоновано шляхи його удосконалення. Визначено особливості генезису форм і систем оподаткування прибутку підприємств та висвітлено основні проблеми його функціонування. Проведено порівняльний аналіз прибуткового оподаткування в Україні та за кордоном. Досліджено механізм адміністрування податку на прибуток підприємств, як систему організаційних заходів органів державної податкової служби, спрямованих на запобігання, виявлення та розкриття умисних ухилень від сплати податків. The monograph is devoted to the theoretical and practical aspects of the administration of corporate income tax and suggests ways to improve it. The peculiarities of the genesis of forms and systems of corporate income taxation are determined and the main problems of its functioning are highlighted. A comparative analysis of income taxation in Ukraine and abroad was conducted. The mechanism of administration of the profit tax of the enterprises is investigated, as a system of organizational measures of the state tax service, aimed at preventing, detecting and detecting intentional evasion of payment of taxes.
Опис
Ключові слова
оподаткування прибутку підприємств, зарубіжний досві оподаткування, corporate income taxation, foreign experience of taxation
Бібліографічний опис
Денисова А.В. Адміністрування податку на прибуток підприємств: питання теорії та практики : монографія / А.В. Денисова – Одеса : ОДУВС, 2010. – 138 с.
Зібрання