Міжнародний вимір конституційних принципів у контексті формування правової демократичної державності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Анотація
У статті розглянуто доктринальні підходи до розуміння міжнародного виміру конституційних принципів, а також здійснено аналіз можливих напрямків їх реконструкції. Досліджено концептуальні засади взаємодії принципів міжнародного права та конституційного права України в сучасних умовах глобалізації. The article considers doctrinal approaches to understanding the international dimension of constitutional principles, as well as analyzes possible directions for their reconstruction. The conceptual bases of interaction of principles of the international law and the constitutional law of Ukraine in modern conditions of globalization are investigated.
Опис
Ключові слова
глобалізація, імплементація, конституція, конституціоналізм, міжнародне право, охорона прав людини, принципи міжнародного права., globalization, implementation, constitution, constitutionalism, international law, protection of human rights, principles of international law., глобализация, имплементация, конституция, конституционализм, международное право, охрана прав человека, принципы международного права.
Бібліографічний опис
Львова Є.О. Міжнародний вимір конституційних принципів у контексті формування правової демократичної державності // Актуальні проблеми державного управління. 2015. Вип. 3(63). Спецвипуск. С. 127 - 131.