АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МОТОРНОГО ТРАНСПОРТНОГО СТРАХОВОГО БЮРО УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами констатується, що для ефективного функціонування страхового ринку та його розвитку, важливим є наявність розвиненої системи взаємодії інститутів саморегулювання й державного регулювання в цілому. The authors state that for the effective functioning of the insurance market and its development, it is important to have a developed system of interaction between institutions of self-regulation and state regulation as a whole.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Карпенко, К., Денисова, А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МОТОРНОГО ТРАНСПОРТНОГО СТРАХОВОГО БЮРО УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С.129-130.