Організаційно-правові засади сталого розвитку регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національна академія державного управління при Президентові України, Одеський регіональний інститут державного управління
Анотація
У статті досліджено організаційно-правові засади сталого розвитку регіону, в тому числі здійснений цілісний науковий аналіз діяльності світового співтовариства та його інституціональних структур з питань сталого розвитку, а також проаналізовано зарубіжний досвід та систематизована нормативно-правова база України стосовно сталого розвитку регіону. The article highlights legal-organizational fundamentals of sustainable development of the region, including a complex scientific analysis of activity of the world association and its institutional structures, as well as the foreign experience is analyzed and the normatively-legal base of Ukraine is systematized on questions of sustainable development of the region.
Опис
Ключові слова
сталий розвиток регіону, регіональний розвиток, соціально-економічний розвиток, організаційно-правові засади, правове регулювання., sustainable development of the region, regional development, social-economic development, legal-organizational fundamentals, legal regulation., устойчивое развитие региона, региональное развитие, социально-економическое развитие, организационно-правовые основы, правовое регулирование.
Бібліографічний опис
Львова Є.О. Організаційно-правові засади сталого розвитку регіону // Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2011. Вип. 8. С. 341 - 357.